Zorg in beweging: Minder jeugdzorgaanbieders, minder kosten?


In onze laatste post hadden we het over de groeiende trend in het selectief inkopen van jeugdzorg door gemeenten. Zij doen dit vaak met het oog op kostenbesparing. Onderstaand onderzoek geeft weer dat kostenbesparing d.m.v. selectieve inkoop niet automatisch het geval is.

📑 Onderzoek
Onderzoekers van de PPRC en Uniaersiteit Twente onderzochten of veranderingen in inkoopstrategie daadwerkelijk financiële winst opleverden voor gemeenten. Ze bekeken de ontwikkeling van jeugdzorginkoop tussen 2018 en 2020 voor 246 gemeenten.

📊 Resultaten
Uit de analyse bleek dat verandering van selectiviteit in inkoopstrategieën leidde tot significant sterker stijgende kosten. Dit is opmerkelijk omdat de bedoeling van deze veranderingen was om de stijgende kosten te verminderen.

🔎 Verder onderzoek naar open house
Uit een diepgaandere analyse bleek dat gemeenten die hoofdzakelijk via open house inkochten een gemiddelde kostenstijging van 14% hadden, terwijl degenen die selectief inkochten een stijging van 15% hadden. Dit verschil is niet significant, wat suggereert dat het inkopen via open house niet noodzakelijkerwijs leidt tot hogere kosten dan selectief inkopen.

➡️ Samengevat
De verandering van inkoopstrategieën, in het bijzonder de mate van selectiviteit zoals bij het gebruik van open house, heeft niet het gewenste effect gehad om de stijgende kosten van jeugdzorg bij gemeenten te verminderen.

Wij stellen ons de vraag of we de jeugdzorg kunnen verbeteren door ons te focussen op terugbrengen van kosten, en of we niet beter met jeugdzorgorganisaties, klanten en overheden in de keten de problemen kunnen proberen op te lossen.


Lees het onderzoek hier: https://pprc.eu/app/uploads/2023/04/Deal-2023-2-pag-32-34-minder-aanbieders-verlaagt-kosten-jeugdzorg-niet.pdf